Рішення Правління від 18.09.2018 р.

05.10.2018

Рішення Правління ЛУК від 18.09.2018 р. про відокремлені підрозділи ЛУК та про проведення XVI звітно-виборного з'їзду ЛУК

Згідно з Законом України «Про громадські об’єднання», громадське об'єднання, зареєстроване в установленому законом порядку, може мати всеукраїнський статус за наявності у нього відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, і якщо таке громадське об'єднання підтвердило такий статус у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» (стаття 19 Закону).

Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням відповідного керівного органу громадського об'єднання згідно із статутом. Відокремлені підрозділи громадського об’єднання не є юридичними особами, крім випадків, передбачених цим Законом (стаття 13 Закону).

1. На підставі Закону України «Про громадські об’єднання» та керуючись Статутом ЛУК:

1.1. Припинити діяльність шляхом закриття наступних осередків ЛУК, створених рішенням Правління ЛУК відповідно до протоколу № 40 від 10.11.2011 р.: Кримського республіканського, Вінницького обласного, Дніпропетровського обласного, Запорізького обласного, Луганського обласного, Львівського обласного, Миколаївського обласного, Одеського обласного, Полтавського обласного, Рівненського обласного, Тернопільського обласного, Харківського обласного, Херсонського обласного, Київського міського.

1.2. Припинити діяльність шляхом закриття наступних осередків ЛУК, створених рішенням Правління ЛУК відповідно до протоколу № 41 від 11.11.2011 р.: Донецького обласного, Івано-Франківського обласного, Черкаського обласного.

1.3. Припинити діяльність шляхом закриття наступних осередків ЛУК, створених рішенням Правління ЛУК відповідно до протоколу № 22 від 26.11.2012 р.: Житомирського обласного, Сумського обласного, Чернігівського обласного, Севастопольського міського.

1.4. Припинити діяльність шляхом закриття Кіровоградського обласного осередку ЛУК – Кіровоградської обласної ліги інтелектуального розвитку.

1.5. Створити відокремлені підрозділи ЛУК без статусу юридичних осіб за територіальним принципом відповідно до даних Реєстру членів ЛУК, а саме — створити наступні організації ЛУК: Кримську республіканську, Вінницьку обласну, Дніпропетровську обласну, Донецьку обласну, Житомирську обласну, Запорізьку обласну, Івано-Франківську обласну, Кіровоградську обласну, Луганську обласну, Львівську обласну, Миколаївську обласну, Одеську обласну, Полтавську обласну, Рівненську обласну, Сумську обласну, Тернопільську обласну, Харківську обласну, Херсонську обласну, Черкаську обласну, Чернігівську обласну, Київську міську, Севастопольську міську.

1.6. Затвердити Типове Положення про відокремлений підрозділ ЛУК (додаток до цього рішення, текст див. за посиланням: http://luk.org.ua/documents).

1.7. Призначити виконуючими обов’язки Голів відокремлених підрозділів ЛУК:
1.7.1. Кримської республіканської організації ЛУК – Петрова К.В.
1.7.2. Вінницької обласної організації ЛУК – Громова Є.В.
1.7.3. Дніпропетровської обласної організації ЛУК – Кузьміна І.М.
1.7.4. Донецької обласної організації ЛУК – Мельникова О.Ю.
1.7.5. Житомирської обласної організації ЛУК – Волобуєву О.І.
1.7.6. Запорізької обласної організації ЛУК – Бородая Д.С.
1.7.7. Івано-Франківської обласної організації ЛУК – Макарова В.І.
1.7.8. Кіровоградської обласної організації ЛУК – Носко Ю.Д.
1.7.9. Луганської обласної організації ЛУК – Діхтяренка А.О.
1.7.10. Львівської обласної організації ЛУК – Місяця І.М.
1.7.11. Миколаївської обласної організації ЛУК – Грамматика А.Ф.
1.7.12. Одеської обласної організації ЛУК – Цейтлін О.І.
1.7.13. Полтавської обласної організації ЛУК – Перехреста С.М.
1.7.14. Рівненської обласної організації ЛУК – Попика В.В.
1.7.15. Сумської обласної організації ЛУК – Негребу О.М.
1.7.16. Тернопільської обласної організації ЛУК – Цяпу А.Г.
1.7.17. Харківської обласної організації ЛУК – Башука Д.М.
1.7.18. Херсонської обласної організації ЛУК – Хохлова В.А.
1.7.19. Черкаської обласної організації ЛУК – Іванова В.О.
1.7.20. Чернігівської обласної організації ЛУК – Лісовця О.В.
1.7.21. Київської міської організації ЛУК – Бабенко Г.В.
1.7.22. Севастопольської міської організації ЛУК – Неграша В.Г.

2. Доручити виконуючим обов’язки Голів відокремлених підрозділів ЛУК:

2.1. У строк до 28.10.2018 р. провести перевірку членів ЛУК, які за даними Реєстру членів ЛУК знаходяться на обліку у відповідному відокремленому підрозділі ЛУК, з метою виявлення членів ЛУК, які не приймають участі в роботі ЛУК принаймні останні дванадцять календарних місяців, скласти перелік таких членів ЛУК та подати його на розгляд Правління ЛУК.

2.2. У строк до 03.11.2018 р. на підставі Типового Положення про відокремлений підрозділ ЛУК розробити проекти Положень про відповідні відокремлені підрозділи ЛУК та опублікувати їх на офіційних ресурсах ЛУК для обговорення членами ЛУК, які за даними Реєстру членів ЛУК знаходяться на обліку у відповідному відокремленому підрозділі ЛУК.

2.3. У строк до 03.11.2018 р. оголосити про скликання Конференцій відповідних відокремлених підрозділів ЛУК упродовж 30 календарних днів з моменту оголошення.

2.4. Включити до порядку денного Конференцій питання щодо прийняття Положень про відповідні відокремлені підрозділи ЛУК (з урахуванням результатів обговорення проектів Положень членами ЛУК), обрання керівних органів відповідних відокремлених підрозділів ЛУК та обрання делегатів ХVI-го звітно-виборного з'їзду ЛУК.

3. Майно та кошти, що перебували у віданні та користуванні осередків ЛУК, діяльність яких припиняється згідно з п.1 цього рішення, передаються у відання та користування відповідних новостворених відокремлених підрозділів ЛУК.

4. Провести XVI звітно-виборний з'їзд ЛУК 8 грудня 2018 року.